Body Forming

Body Forming
Body Forming

Body forming je špecifický druh aeróbneho cvičenia, ktorý pozitívne ovplyvňuje srdcovo-cievny systém, oporno-pohybový aparát organizmu a je ideálny na formovanie postavy. 

Cvičenie nie je zamerané len na chudnutie a získanie kondície, ale i na dôkladné precvičenie tela, spevnenie svalstva a tvarovanie problematických častí tela, akými sú chrbtica, brušné a sedacie svalstvo, paže či nohy. Pri cvičení využívame váhu vlastného tela a jednoduché cvičebné náradie.


Body Forming

Utorok 18:00


Trénerka Ivana