Info k Hybkáčikovi +421902131495

Medical QiGong

Medical QiGong

Medical QiGong

Štvrtok 18:15


Tréner Martin


Chi-kung je starodávne čínske cvičenie (resp. súbor cvičení), spájajúce posilnenie svalov, šliach, kostí a kostnej drene s meditáciou. Bolo považované za neodmysliteľnú súčasť najvyšších techník v bojovom umení. 

Pre Chi-kung sú charakteristické pomalé plynulé pohyby, sprevádzané rytmickým dýchaním, pokojným stavom mysle a vizualizáciou prietoku Chi v tele. Čchi Kung sú cvičenia pre ohybné telo, ako aj práca s vnútornou energiou ktorá harmonizuje, prinavracia energiu a uzdravuje telo. Cvičenie mení duševný a emocionálny stav, upokojuje myseľ, podporuje sústredenosť. 

Cieľom cvičenia je nakumulovanie a následná správna redistribúcia bioelektriny (energie Chi) v ľudskom tele, ktorá vedie k podpore zdravia, dobrej nálady, potlačeniu depresie a stresových reakcii organizmu a napomáha rozvíjať ľudský potenciál. 

Slovné spojenie Chi-kung fu, skrátene Chi-kung, je kombináciou troch slov: 

Chi - znamená energiu (životnú silu)

kung - je práca (alebo kultivácia) 

fu - znamená čas