Medical QiGong

Medical QiGong
Medical QiGong

Medical QiGong

Štvrtok 18:15


Tréner Martin


Umenie využitia energie qi (Čchi): jej získavanie (z okolitého prostredia), transformácia a vyžarovanie. Je to umenie, ako si udržať svoje zdravie v normálnom stave, je to veda, filozofia, metóda myslenia, spôsob energeticko- informačnej výmeny s okolitým prostredím a vesmírom.

Qi (Čchi) je možné preložiť v zmysle: plyn, látka v plynnom stave, vzduch, atmosféra, počasie, klíma, mrak, duševné sily, sila, energia, životná sila organizmu,...
Vo všeobecnosti sa má za to, že Qi (čchi) je substanciou, ktorá existuje v každom bode vesmíru. Skladá sa z troch komponentov Matérie, Energie a Informácie. Materiálnu a energetickú zložku je možné zmerať prístrojmi, tretiu (informačnú zložku) je možné zistiť iba nepriamo, prostredníctvom pôsobenia na určité objekty.

Gong (Kung) = práca ktorú je potrebné vykonať, aby sme sa naučili ovládať energiu QI (čchi). Vyžaduje si to čas a snahu a k vývoju dochádza pozvoľna - Gong (kung) vyjadruje teda "mieru Qi (čchi)".