Info k Hybkáčikovi +421902131495

Mobilita & Stabilita

Mobilita & Stabilita
Mobilita & Stabilita

Mobilitu si môžeme definovať ako schopnosť robiť pohyb s čo najväčšou účinnosťou bez kompenzácie ostatných častí tela, ktoré nemajú byť pri pohybe preťažované. Ak napríklad máme tuhé bedrové kĺby, tak je dosť nepravdepodobné, že zvládneme optimálny drep a vďaka mobilite, zlepšujeme rozsah pohybu.

Pozor. MOBILITA nie je strečing ☺️

A samozrejme, čo sa týka STABILITY, bez nej nemôžeme budovať ani mobilitu.

Príklad, ak máme slabý core (hlboký stabilizačný systém), môže to ovplyvniť pozíciu panvy a pokiaľ naša panva nebude stabilizovaná, tak sa mení jej centrácia a tým pádom to má aj vplyv na naše hamstringy. Vzniká tzv. kompenzácia, skrátia sa, takže pokiaľ je náš pohyb vedený mimo stability postavenia kĺbov alebo mimo chybnú propriocepciu, tak náš centrálny nervový systém bude prenášať chybné svalové napätie v tele.


Mobilita & Stabilita

Utorok a Štvrtok 17:00 

(možná zmena v rozvrhu)


Tréner Andrej