Info k Hybkáčikovi +421902131495

Zumba


Zumba

  • Utorok 17:00
  • Štvrtok 17:00

Trénerka: Lenka

Lekcia Zumby začína warm-upom, ktorý čerpá a používa podobné prvky ako aerobik. V tejto časti inštruktor pripraví cvičencov nielen po fyzickej, ale aj po psychickej stránke na ďalšiu časť hodiny. 

Po rozcvičení nasleduje tanečná párty, plná latino-amerických rytmov, kde hrá hlavnú rolu hudba. Používa sa prevažne latino-americká hudba (salsa, merengue, reggaeton, calypso, cumbie, cha-cha, quebradita, mambo, jive ) ďalej sa stretávame aj s prvkami orientálnych a afrických tancov, s flamengom a gréckymi tancami.

Hudba je veľmi hlasitá, ako na párty. Účastníci lekcie sa riadia zmenami hudby v konkrétnej skladbe.

Každý tanec má základné kroky a preto aj Zumba má svoje štandardné kroky. Tieto kroky sú súčasťou lekcie a preto aj vo variáciách, aerobikové prvky do strednej časti lekcie Zumby nepatria. Latino-americká hudba predstavuje 80% z hodiny, zvyšok môže predstavovať moderná hudba, ako napr. hip hop. 

Na zemi sa nikdy necvičí, všetko prebieha v stoji. Lekcia končí pomalou skladbou, keď sa vykoná cool down (zníženie tepovej frekvencie) a dôležitý strečing.

Je efektívna, založená na princípe intervalového tréningu, ktorý maximalizuje výdaj kalórií, spaľovanie tukov a tónovanie svalov.

Choreografie zahŕňajú striedanie rýchlych a pomalých rytmov na princípe vytrvalostného intervalového tréningu s cieľom vyformovať a posilniť celé telo a zároveň spaľovať tuk.