Info k Hybkáčikovi +421902131495

Storno poplatky

Storno poplatky

SKUPINOVÉ LEKCIE V HYBKO - Viac ako len Fitko

Na skupinové lekcie je nutné sa prihlásiť cez náš rezervačný systém. V prípade, že sa lekcia zruší, či presunie a pod., máme tak Vás kontakt a vieme Vás informovať. V prípade, že sa Vám na lekciu nedarí prísť, odhláste sa prosím cez rezervačný systém najneskôr 2 hodiny pred začiatkom lekcie. V prípade, že sa neodhlásite v stanovenom termíne, bude vám účtovaná suma vo výške 100 % ceny vedenej lekcie alebo stiahnutím z permanentky.

PERMANENTKY v HYBKO - Viac ako len Fitko

Všetky permanentky, ktoré si zakúpite v HYBKU sú časovo obmedzené. V prípade, že ste chorí alebo odcestovaní, platnosť permanentky nie je možné predĺžiť. Vo výnimočných a vážnych prípadoch ako je hospitalizácia, nás informujte a pokúsime sa nájsť riešenie.

SÚKROMNÉ HODINY v HYBKO - Viac ako len Fitko

Súkromné hodiny s osobným trénerom si klient dohaduje s osobným trénerom sám - telefonicky, emailom, Facebook, Instagram.... Klient platí pri vstupe do HYBKA poplatok za vstup, prípadne si môže zakúpiť mesačnú permanentku a čerpať vstupy cez permanentku.

KURZY v HYBKO - Viac ako len Fitko

Aktuálnu ponuku kurzov nájdete v sekcii KURZY. Po registrácií cez rezervačný systém vám budú zaslané platobné údaje na váš email. Po zaplatení kurzu je vaše miesto rezervované na všetky dátumy, počas ktorých kurz prebieha. V prípade, že sa lekcie kurzu nemôžete zúčastniť - je možné si nahradiť 1 lekciu v inom termíne (týka sa cvičenia Hybkáčik). Odhlásenie v čase kratšom ako 10 dní podlieha storno poplatku vo výške 100% z ceny. Po tomto dátume peniaze nie je možné vrátiť z akéhokoľvek dôvodu, ani choroby či iných okolností. V prípade zrušenia kurzu z našej strany Vám budú peniaze vrátené na váš účet.

WORKSHOPY a SEMINÁRE v HYBKO - Viac ako len Fitko

Aktuálnu ponuku workshopov nájdete v rozvrhu. Po registrácií cez rezervačný systém vám budú zaslané platobné údaje na váš email. Po zaplatení workshopu je vaše miesto rezervované. STORNO POPLATKY A REZERVÁCIE Z workshopu je možné sa odhlásiť najneskôr 3 dni pred jeho začatím. Odhlásenie v čase kratšom ako 3 dni podlieha storno poplatku vo výške 100% z ceny. Po tomto dátume žiaľ peniaze nie je možné vrátiť z akéhokoľvek dôvodu, ani choroby či iných okolností. Je však možné poslať za seba náhradníka a upozorniť na túto skutočnosť zaslaním emailu na info@hybko.sk . V prípade zrušenia workshopu z našej strany Vám budú peniaze vrátené na váš účet.