Info k Hybkáčikovi +421902131495

Hybkáčik

cvičenie pre najmenších, pre bábätká a deti vo veku 1 mesiacov až 6 roky.

1 - 12 mesiacov

Bábätká sa rozvíjajú najmä pohybom a správnym cvičením môžeme pozitívne ovplyvniť ich celkový vývin. Cvičenie prospieva nielen zdraviu, ale aj k psychickej pohode a zlepšeniu kontaktu medzi rodičom a dieťaťom. Pri cvičení vytvárame deťom stimulačné prostredie a ponúkame im nové možnosti. Deti sa učia hýbať a riadiť svoj pohyb.

Východiskom našej práce je rešpekt voči rodičovi a dieťaťu. Pracujeme vždy s dieťatkom tam, kde sa psychicky aj fyzicky nachádza a pomáhame mu prejsť zo známeho do neznámeho (či už prostredia, pohybu...).

Spolu s rodičom hľadáme spôsoby, ako deti podnietiť k tvorivej práci so svojím telom, pomôckami a hračkami. Vždy dodržiavame zásadu vývinu. Nie je pre nás významné, ako rýchlo vývin pokračuje, ale to, aby jednotlivé fázy prebehli a neboli preskakované. Vždy podporujeme dieťa k dosiahnutiu toho, k čomu samo smeruje.

Cvičíme s deťmi na veľkých aj malých fitloptách, na podložkách, na rukách. Dbáme na správnu východziu polohu a na presnosť prevedenia. Zaraďujeme rôzne masážne techniky a stimulačné aktivity vhodné pre malé deti. To všetko za doprovodu detských pesničiek a riekaniek.

Organizačné informácie

Na hodinu si prineste pohodlné oblečenie a veci, ktoré potrebujete k starostlivosti o bábätko. Všetko ostatné máme pre vás k dispozícii.

Skupina je určená pre detičky, ktoré sa plazia, lezú v polohe na štyroch, sedia, stavajú sa popri opore alebo už robia prvé kroky.Deti 1-6 rokov

Základom lekcie sú rôzne cvičenia pomáhajúce udržiavať pružnosť a ohybnosť vyvíjajúcich sa detí. Využívame prirodzenú detskú potrebu pohybu. Správne cvičenie u detí zaistí zdravý vývin všetkých svalových skupín a kĺbov. Dieťa sa bude postupne cítiť v súlade so svojím telom, bude istejšie stáť na nohách a reagovať na podnety z okolia. Čím sú deti staršie, zaraďujeme viac detailov a širšie spektrum pohybov. Cvičíme s deťmi na fitloptách, ale aj bez nich s rôznymi pomôckami ako sú malé lopty, kruhy, preliezacie dráhy, šatky, balančné disky...

Zameriavame sa najmä na podporu prirodzeného motorického vývinu, ale aj na podporu rozumovej a rečovej oblasti. Cvičíme hravou formou za doprovodu detských piesní a riekaniek. V neposlednom rade rozvíjame aj sociálne zručnosti, dieťa je v kolektíve iných detí, rešpektuje lektora ako novú autoritu, prispôsobuje sa tempu skupiny.

Organizačné informácie

Rodičia, starí rodičia, pestúni...(ktokoľvek, kto príde s dieťatkom na cvičenie) sa aktívne do hodiny zapájajú, cvičia spolu s deťmi.

Deti cvičia v pohodlnom vzdušnom oblečení, v ľahkej obuvi, capačkách... Nie v pančuškách, aby si mohli vyzuť ponožky pri stimulačnej práci s chodidlom.

Skupina je určená pre detičky, ktoré samostatne chodia v priestore bez pomoci.


Termíny

Hybkáčik 1-3mes.

Pondelok 14:00 - 14:45
Utorok 15:00 - 15:45

Hybkáčik 3-5mes.

Utorok 11:30 - 12:15
Štvrtok 13:00 - 13:45
Piatok 8:30 - 9:15

Hybkáčik 6-9mes.

Utorok 13:00 - 13:45
Štvrtok 10:50 -11:35

Hybkáčik 9-15mes.

Pondelok 11:30 - 12:15
Štvrtok 14:00 - 14:45

Hybkáčik 1-1,5r.

Utorok 9:00 - 10:00
Štvrtok 9:30 - 10:30

Hybkáčik
1,5-2r.

Pondelok 9:00 - 10:00
Utorok 10:15 - 10:00
Streda 9:00 - 10:00

Hybkáčik
2-3r. 

Pondelok 10:15 - 11:15
Streda 10:15 - 11:15

Hybkáčik
3-6r.

Pondelok 16:30 - 17:15
Utorok 16:00 - 16:45
Streda 16:30 - 17:15